11-16.11. 2020.

 1. Dan  LAZAREVAC – ISTANBUL

Polazak oko   h (tačno mesto i vreme polaska biće poznato 2 dana pred putovanje). Noćna vožnja preko Bugarske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i obavljanja carinskih  formalnosti.

 • Dan  ISTANBUL

Dolazak u Istanbul u prepodnevnim  časovima. Panoramsko razgledanje grada autobusom uz  pratnju lokalnog vodiča. Starog jezgra Istanbula, Aksaraj, Valens akvadukt, Prinčeva džamija, crkva Pantokrator, Zlatni rog, Džamija Mehmed Paše Sokolovića, Pera hotel gde su odsedali putnici Orient Express-a.Obilazak modernih kvartova Istanbula: Taksim i Bejolu… Vožnja pored stadiona Bešiktaša i Dolmabahče palate. Prelazak preko Bosforskog mosta u Malu Aziju. Poseta brdu Čamlidža (u zavisnosti od prolaznog vremena) jednom od najlepših izletišta i vidikovcu Istanbula. Odlazak do hotela. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

 • Dan  ISTANBUL

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativnii obilazak najvećih kulturno istorijskih znamenja Carigrada: Laleli Džamija, Univerzitet iz 1453, Bajazitov toranj, Bajazitova džamija, Hipodrom – nekadašnje središte vizantijske moći u gradu, Teodosijev obelisk, Egipatski obelisk, Stub Troglave zmije, Plava džamija, Aja Sofija – nekadašnja najveća crkva sveta. Topkapi palata – sedište osmanske imperije… Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Mogućnost odlaska do čuvenog  nargila bara u istorijskom jezgru grada. Noćenje

 • Dan  ISTANBUL

Doručak. Fakultativno dnevno krstarenje Bosforom uz razgledanje grada: Zlatni Rog – najlepši deo Istanbula, Galata most  i Galata kula, Džamija Sulejmanija, Dolmabahče palata – poslednje sedište sultana, Bešiktaš – kvart grada sa stadionom istoimenog fudbalskog kluba, Ortokoj kvart, Rumenli hisar – čuvena vizantijska tvrđava, Jedi kule (sedam kula), Devojačka kula, Jildiz palata, Beylerbeyi palata itd. Nakon krstarenja, odlazak u kvart  Fener i poseta Vaseljenskoj patrijaršiji. Slobodno vreme. U večernjim satima fakultativni izlazak u orijentalni restoran na večeru sa programom (trbušni ples). Noćenje.

 • Dan  ISTANBUL

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativni obilazak  Dolmabahče palate. Poseta poslednjem  sedištu sultana, obilazak Semluka i Haremluka…. oko 20h polazak ka Srbiji. Noćna vožnja preko Bugarske.

 • Dan  LAZAREVAC

Dolazak u  prepodnevnim  časovima u Srbiju. Kraj putovanja.

 CENA: 105e

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom),
 • Smeštaj u Istanbulu, u hotelu sa 3* u 1/2 ili 1/2+1 sobama na bazi 3 noćenja sa doručkom,
 • Troškove organizacije i vođenja aranžmana,
 • Usluge licenciranog turističkog vodiča.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Fakultativni izleti:
 • ISTORIJISKO JEZGRO + AJA SOFIJA + PLAVA DžAMIJA + TOP KAPI PALATA  SA USLUGAMA VODIČA I ULAZNICAMA  45€,
 • KRSTARENJE BOSFOROM SA POSETOM VASELJENSKOJ PATRIJARŠIJI  20€,
 • DOLMABAHČE PALATA  30€,
 • TURSKO VEČE  30€,
 •  (Paket izleta BR. 1:ISTORIJISKO JEZGRO + AJA SOFIJA + PLAVA DžAMIJA + TOP KAPI+KRSTARENJE BOSFOROM+ “DOLMABAHČE PALATA” + TURSKO VEČE “ umesto 125€ iznosi 115€).
 • Putničko zdravstveno osiguranje,
 • Individualne troškove.