VIŠEGRAD–TREBINjE –MOSTAR –BLAGAJ –TIVAT –PORTO MONTENEGRO –KOTOR

4–7.juna2021.

1.DanBEOGRAD–VIŠEGRAD –TREBINjE

Polazak u 2.00h (tačno mesto i vreme polaska biće poznato 2 dana pred putovanje). Vožnja preko Čačka i Užica do Višegrada sa usputnim zadržavanjima zbog pauza i graničnih formalnosti. Dolazak u Višegrad u ranim jutarnjim časovima, po dolasku planiran je odlazak do „ćuprije na Drini“, mosta koji potiče iz XVI veka, delo čuvenog Mimar Sinana. Nakon toga šetnja do Andrićgrada, koji je nastao kao ideja Emira Kusturice o kamenom srednjovekovnom gradu, inspirisanog delima i likovima nobelovca Ive Andrića. Nakon slobodnog vremena za doručak nastavak putovanja uz Drinu ka kanjonu Sutjeske i Tjentištu, gde ćemo napraviti kraću pauzu. Po dolasku u Trebinje planiran je obilazak grada, kao i zajednički odlazak do vidikovca Crkvina gde se nalazi replika srednjovekovnog manastira Gračanica, mestu gde počivaju posmrtni ostaci srpskog pesnika Jovana Dučića. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

2.Dan TREBINjE–MANASTIR TVRDOŠ –MOSTAR –BLAGAJ

Doručak.Slobodno vreme u Trebinju ili fakultativni odlazak na izlet do manastira Tvrdoš,Mostara i Blagaja.Prvo ćemo obići manastir Tvrdoš, mesto kome se zamonašio Sv. Vasilije Ostroški, a zatim i čitav manastirski kompleks sa vinskim podrumom. Nakon toga, putovanje nastavljamo ka Mostaru, rodnom mestu čuvenog pesnika Alekse Šantića. Po dolasku u grad na Neretvi, prošetaćemo se do, 24 metra visokog, Starog mosta, kule Helebije, Sahat kule, Kujundžiluka (stara mostarska čaršija koja se nalazi na levoj strani reke Neretve sa radionicama starih zanata i suvenirnicama)… Po završetku obilaska slobodno vreme za ručak i individualne aktivnosti. U povratku za Trebinje napravićemo pauzu u mestu Blagajkoje se nalazi svega par kilometara od Mostara. Tu ćemo na kratko svratiti na izvorište reke Bune, najveći kraški izvor u Evropi, pored kog se nalazi čuvena sufijska tekija.Po završenom izletu, povratak u hotel. Mogućnost odlaska u neki od restorana u Trebinju na večeru. Noćenje.

3.Dan TREBINjE–PERAST –KOTOR –TIVAT–PORTO MONTENEGRO

Doručak. Pakovanje prtljaga i napuštanje hotela. Slobodno vreme u Trebinju ili fakultativni obilazak Boke Kotorske. Po ulasku u Crnu Goru vožnja uz samu obalubokokotorskog zaliva od Herceg Novog do Perasta. Po dolasku u Perastukrcavanje na brodić koji nas vozi do ostrvceta Gospa od Škrpjela, sa crkvom posvećenoj presvetoj Bogorodici. Povratak za Perast i nastavak putovanja preko Dobrote do Kotora. Po dolasku planirana je poseta Starom gradu koji se nalazi pod zaštitom UNESCO-a. Prošetaćemo se unutar starih zidina, živopisnim primorskim uličicama i uživaćemo u prelepoj atmosferi grada. Videćemo Trg od Oružja, Arsenal, katedralu Sv. Tripuna, crkvu Sv. Nikole… Nakon slobodnog vremena, nastavak putovanja ka Tivtu iPorto Montenegru. Posle šetnje, uz uživanje i razgledanje najveće jahting luke u zalivu, napravićemo pauzu za indvidualne aktivnosti. Po završenom obilasku planiran je polazak za Trebinje, ali ovoga putatrajektom Lepetane –Kamenari, tako da će doživljaj bokokotorskog zaliva biti potpun. Po dolasku u Trebinje, nastavak puta preko Bileće i Višegrada.4.Dan BEOGRADVožnja preko Bosne ka Srbiji sa kraćim zadržavanjima zbog pauza i graničnih formalnosti. Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima.

CENA: 89€

NA 3 RATE

CENA ARANŽMANA OBUHVATA :Prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, saklimom, TV-om i audio opremom),Smeštaj u Trebinju, u hotelu sa 3* ili u hotelu sa 4* u centru grada,u 1/2 ili 1/2+1 sobama na bazi 2 noćenja sa doručkom, Troškove organizacije i vođenja aranžmana, Obilazak Višegrada i Trebinja, odlazak na vidikovac Crkvine iznad Trebinja, mesto gde se nalazi hercegovačka Gračanica i grob Jovana Dučića, Usluge licenciranog turističkog vodiča.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

Fakultativni izleti: Manastir Tvrdoš, Mostar i Blagaj15€/deca do 12. godina 10€(prevoziobilasci po programu u pratnji lokalnog vodiča), Boka Kotorska 25€/decado 12. godina 15€ (prevoz i obilasci Kotora i Tivtau pratnji lokalnog vodiča, plovidba brodićem do Gospe od Škrpjela, trajekt Lepetane –Kamenari), Doplatu za jednokrevetnu sobu –30 €,Putničko zdravstveno osiguranje, Individualne troškove.

NAPOMENA:Agencija zadržava pravo promene redosleda pojedinih lokaliteta/destinacija, nastalih zbog objektivnih okolnosti, čužvi u saobraćaju, promene radnog vremena objekta koji se obilaze i drugih nepredviđenih okolnosti.

USLOVI OTKAZIVANJA: Do 30 dana pred put moguć otkaz uz povraćaj novca ili promena termina izleta, posle toga moguć otkaz samo uz validnu medicinsku dokumentaciju ili uz zamenu putnika, u protivnom se zaračunavaju storno troškovi, i to:1.Od 29 -15 dana –agencija zadržava 30% od cene izleta.2.Od 14 -3 dana –agencija zadržava 80% od cene izleta.3.Manje od tri dana pred put –agencija zadržava 100% od cene izleta.-Organizator putovanja je Turistička agencija „Galileo Tours“, licenca OTP br.59/2015. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađen na bazi od minimum 40prijavljenih.-Cenovnik za program “HERCEGOVINA I BOKA” (autobus, 2noćenja) br. 1. od 10.04.2021